Drenering

DRENERING Sandnes & Stavanger

IMG_0733 (2)
IMG_0773

Ny drenering er viktig for innemiljøet og aukar verdien på boligen din.

Drenering og teikn på dreneringsproblem

Dreneringssystem som er 40-50 år gamle, vil vere modne for utskifting eller fornying.
Dersom du ser antydning til saltutslag, mugg på kjellarveggen eller lukt, er det teikn på eit dreneringsproblem.
Det kan også oppstå kondens og fuktskader i kjeller ved kun innvendig isolering. Entreprenør Bråtveit utførar dreneringsjobbar for dykk som bur i Stavanger, Sandnes og omegn.

Entreprenør Bråtveit har årelang erfaring innan drenering og utførar dreneringsjobbar i heile Rogaland, og primært i Sandnes- og Stavanger-områda.

Det er utruleg viktig at ein vel ein solid leverandør som har god erfaring slik at arbeidet utføres riktig. Sjølv i dag er det fleire som opplev at dreneringsjobbar blir utført med alvorlege feil ved utbetring av drenering.

Drenering — Fjerning av vann

Metoden som vert brukt ved dreneringsjobbar er å grave ned dreneringsrøyr eller grunnmurspapp under bakken. Dreneringa er til for å leie regnvann, overvann og anna uønska væske som ynskjast drenert vekk frå grunnmur for å bevare bygg og kjellerar tørre.

Drenering – eit anna uttrykk for vannfjerning.

Vi ynskjer å trekke fram nokon punkt innanfor vårt arbeid innan drenering.

Me utførar:

Drenering rundt hus ( drenering rundt grunnmur )
Drenering i vei
Drenering av veger
Drenering av parkeringsplass

Legging av drensrør / dreneringsrør

Me utførar våre tenestar for private, kommunar og næring.

Om ein har ynskje om drenering av noko av det som er nemnt, ikkje nøl med å ta kontakt for ei uforpliktande synfaring.

Du har full garanti for vårt arbeid.

Drenering i Sandnes og Stavanger?  – Kontakt Bråtveit Entreprenør.