Graving

Graving Stavanger & Sandnes

Kompetanse på graving og gravearbeid.

Me har fleire års erfaring innan graving, og tek dei fleste gravearbeid for våre kunder i Sandnes- og Stavanger-områda.

Alt frå graving av drensrør, utgraving av tomt, graving for veg, innkøyrslar til utbetring av hage. Maskinentreprenør Bråtveit legg også asfalt.

Me har stort fokus på nøyaktigheit i vårt arbeide og set tryggleik og kvalitet høgt når me jobbar med våre kunder.

Gravearbeid krev dyktige og kompetente arbeiderar. Bråtveit Entreprenør gir deg nettopp dette. Ta kontakt i dag og høyr meir om kva me kan hjelpe med når det kjem  til graving.

IMG_0767 (2)