Tenestar – Alt innen Graving og Transport

Entreprenør Bråtveit – Maskinentreprenør i Sandnes, Stavanger og omegn

Graving — Drenering — Løing av naturstein — Asfaltering — Transport

Vi har fleire års erfaring innan graving, og tar dei fleste gravearbeid. Alt frå graving av drensrør, utgraving av tomt, graving for veg, innkøyrslar til utbetring av hage. Maskinentreprenør Bråtveit legg også asfalt.

t_slide_2
t_slide_3
IMG_9429

Din lokale maskinentreprenør i Stavanger, Sandnes og omegn

BRÅTVEIT ENTREPRENØR UTFØRAR FLEIRE ULIKE TENESTAR innan maskinentreprenør-faget.

 • Natursteinsmuring
 • Graving
 • Drenering
 • Legging av vassrøyr
 • Legging av avlaupsrøyr
 • Asfaltering
 • Massetransport
 • Vegbygging
 • Rivning av bygningar
 • Belegningsstein og kantstein
 • Bygging av kraftverk

Din maskinentreprenør i Stavanger, Sandnes, Sola, Jæren og Randaberg.

Nyttig informasjon om ulike tenestar

DRENERING — Sandnes, Stavanger & omegn:

Ny drenering er viktig for innemiljøet og aukar verdien på boligen din.

Drenering og teikn på dreneringsproblem

Dreneringssystem som er 40-50 år gamle, vil vere modne for utskiftning eller fornying.
Dersom du ser antydning til saltutsalg, mugg på kjellarveggen eller lukt, er det teikn på eit dreneringsproblem.
Det kan også oppstå kondens og fuktskader i kjeller ved kun innvendig isolering. Entreprenør Bråtveit utførar dreneringsjobbar for dykk som bur i Stavanger, Sandnes og omegn.

Entreprenør Bråtveit har årelang erfaring innan drenering og utførar dreneringsjobbar i heile Rogaland.

Det er utruleg viktig at ein vel ein solid leverandør som har god erfaring slik at arbeidet utføres riktig. Sjølv i dag er det fleire som opplev at dreneringsjobbar blir utført med alvorlige feil ved utbetring av drenering.

Drenering — Fjerning av vann

Metoden som vert brukt ved dreneringsjobbar er å grave ned dreneringsrør eller grunnmurspapp under bakken. Dreneringen er til for å leie regnvann, overvann og anna uønska væske som ynskjes drenert vekk frå grunnmur for å bevare bygg og kjellerar tørre.
Drenering – eit anna uttrykk for vannfjerning.

Vi ynskjer å trekke fram nokon punkt innanfor vårt arbeid innan drenering.

Me utførar:

Drenering rundt hus ( drenering rundt grunnmur )
Drenering i vei
Drenering av veger
Drenering av parkeringsplass

Legging av drensrør / dreneringsrør

Me utførar våre tenestar frå privat, kommuner til næring.

Om ein har ynskje om drenering av noko av det som er nevnt, ikkje nøl med å ta kontakt for ein uforpliktande synfaring.

Du har full garanti for vårt arbeid.